artykuł nr 1

Sprawozdanie finansowe rok 2019

Sprawozdanie w załączniku

artykuł nr 2

Sprawozdania budżetowe rok 2019

Sprawozdania w załączniku

artykuł nr 3

Sprawozdania finansowe za I, II i III kwartał 2019 roku

Sprawozdania finansowe w załączniku.

Załączniki:
Sprawozdania MB
artykuł nr 4

Sprawozdania finansowe za rok 2018

Załączniki:
Zmiany w fundusz 261 KB
RZiS 266 KB
Informacja dodatkowa 334 KB
Bilans 272 KB