artykuł nr 1

Sprawozdania finansowe za I, II i III kwartał 2019 roku

Sprawozdania finansowe w załączniku.

Załączniki:
Sprawozdania MB
artykuł nr 2

Sprawozdania finansowe za rok 2018

Załączniki:
Zmiany w fundusz 261 KB
RZiS 266 KB
Informacja dodatkowa 334 KB
Bilans 272 KB