artykuł nr 6

Protokół Nr X.2019

Protokół Nr X.2019 z X sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 11.09.2019r.

artykuł nr 7

Protokół Nr IX.2019

Protokół Nr IX.2019 z IX sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 27.06.2019r.

artykuł nr 8

Protokół Nr VIII.2019

Protokół Nr VIII.2019 z VIII sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 23.05.2019r.

artykuł nr 9

Protokół Nr VII.2019

Protokół Nr VII.2019 z VII sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 28.03.2019r.

artykuł nr 10

Protokół Nr VI.2019

Protokół Nr VI.2019 z VI sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 27.02.2019r.