artykuł nr 91

Zarządzenie nr 112/2019 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy główny specjalista d/s urbanistyki, planowania i zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Kłomnice.

artykuł nr 92

Zarządzenie nr 111/2019 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie przyjęcia w bezpłatne użyczenie części działki pod boisko do piłki nożnej i siatkowej dla mieszkańców sołectwa Lipicze na czas nieokreślony.

artykuł nr 93

Zarządzenie nr 110/2019 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie ustalenia imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

artykuł nr 94

Zarządzenie nr 109/2019 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie ustalenia imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

artykuł nr 95

Zarządzenie nr 108/2019 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie ustalenia imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.