artykuł nr 56

Zarządzenie nr 147/2019 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

artykuł nr 57

Zarządzenie nr 146/2019 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zatwierdzenia Diagnozy szkół Gminy Kłomnice przeprowadzonej na potrzeby przygotowania wniosku o dofinansowanie dla projektu „Naukowo zakręceni”.

artykuł nr 58

Zarządzenie nr 145/2019 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zatwierdzenia Diagnozy szkół Gminy Kłomnice przeprowadzonej na potrzeby przygotowania wniosku o dofinansowanie dla projektu „Szkolna Akademia Rozwoju”.

artykuł nr 59

Zarządzenie nr 144/2019 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie bezpłatnego użyczenia na czas oznaczony zbiornika p. pożarowego w Nieznanicach.

artykuł nr 60

Zarządzenie nr 143/2019 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej w drodze przetargu ofert na dzierżawę.