artykuł nr 1

Zarządzenie nr 202/2019 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: wdrożenia procedur mechanizmu podzielonej płatności VAT (split payment) dla Gminy Kłomnice

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 201/2019 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2019r

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 200/2019 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2019r.

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 199/2019 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania komisji inwetaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji kasy oraz druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Kłomnice

artykuł nr 5

Zarządzenie nr 198/2019 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie przyjęcia w dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na plac zabaw dla dzieci w miejscowości Skrzydlów.