artykuł nr 46

Uchwała Nr 86/IX/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie odbudowy dróg gminnych zniszczonych w czasie budowy autostrady A-1 na odcinku od Częstochowy do Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 47

Uchwała Nr 85/IX/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie udzielenia  pomocy  finansowej w postaci dotacji  celowej dla miasta Częstochowa  na dofinansowanie działalności  Ośrodka Pomocy Osobom z  Problemami Alkoholowymi w Częstochowie.

artykuł nr 48

Uchwała Nr 84/IX/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do sądów powszechnych

artykuł nr 49

Uchwała Nr 83/IX/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2019-2029.

artykuł nr 50

Uchwała Nr 82/IX/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

zmieniająca Uchwałę w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2019r.