artykuł nr 6

Uchwała Nr 126/XV/2019 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2019r.

artykuł nr 7

Uchwała Nr 125/XV/2019 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2020-2029

artykuł nr 8

Uchwała Nr 124/XV/2019 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: Budżetu Gminy na 2020 rok

artykuł nr 9

Uchwała Nr 123/XV/2019 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie dotacji przedmiotowej na rok 2020 dla Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach - samorządowego zakładu budżetowego

artykuł nr 10

Uchwała Nr 122/XIV/2019 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice