artykuł nr 1

Uchwała Nr 131/XV/2019 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 12-12-2019 r., sygn. akt NPII.4131.1.850.2019

artykuł nr 2

Uchwała Nr 130/XV/2019 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gminnej.

artykuł nr 3

Uchwała Nr 129/XV/2019 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

artykuł nr 4

Uchwała Nr 128/XV/2019 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą KLUB SENIORA na terenie Gminy Kłomnice

artykuł nr 5

Uchwała Nr 127/XV/2019 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu.