artykuł nr 76

Zarządzenie nr 111/2018 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego na okres do 3 lat.

artykuł nr 77

Zarządzenie nr 110/2018 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2018r

artykuł nr 78

Zarządzenie nr 109/2018 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2018r.

artykuł nr 79

Zarządzenie nr 108/2018 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do spraw likwidacji środków trwałych i innych rzeczowych składników majątkowych Urzędu Gminy Kłomnice.

artykuł nr 80

Zarządzenie nr 107/2018 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych gminy.