artykuł nr 56

Zarządzenie nr 131/2018 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Garnku.

artykuł nr 57

Zarządzenie nr 130/2018 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie użyczenia na czas oznaczony pomieszczeń w budynku w miejscowości Garnek ul. Główna 9.

artykuł nr 58

Zarządzenie nr 129/2018 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wydzierżawienia działki pod ustawienie cyrku.

artykuł nr 59

Zarządzenie nr 128/2018 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2018r

artykuł nr 60

Zarządzenie nr 127/2018 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2018r.