artykuł nr 1

Zarządzenie nr 182/2018 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2018r.

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 181/2018 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania komisji inwetaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji kasy oraz druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Kłomnice

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 175A/2018 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2018r

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 173A/2018 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2018r

artykuł nr 5

Zarządzenie nr 180/2018 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Gminy  Kłomnice w dniu 31.12.2018r.