artykuł nr 46

Uchwała Nr 352.XLV.2018 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.

artykuł nr 47

Uchwała Nr 351.XLV.2018 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2018-2027.

artykuł nr 48

Uchwała Nr 350.XLV.2018 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2018r.

artykuł nr 49

Uchwała Nr 349.XLIV.2018 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2018r.

artykuł nr 50

Uchwała Nr 348.XLIII.2018 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie rozpatrzenia skargi na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach.