artykuł nr 36

Uchwała Nr 362.XLVI.2018 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kłomnice.

artykuł nr 37

Uchwała Nr 361.XLVI.2018 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

artykuł nr 38

Uchwała Nr 360.XLVI.2018 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

artykuł nr 39

Uchwała Nr 359.XLVI.2018 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie Statutu Gminy Kłomnice

artykuł nr 40

Uchwała Nr 358.XLVI.2018 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2018-2027.