artykuł nr 26

Uchwała Nr 3/I/2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kłomnice

artykuł nr 27

Uchwała Nr 2/I/2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice.

artykuł nr 28

Uchwała Nr 1/I/2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice.

artykuł nr 29

Uchwała Nr 369.XLVI.2018 Rady Gminy Kłomnice z...

zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko- ORLIK 2012" w Nieznanicach

artykuł nr 30

Uchwała Nr 368.XLVI.2018 Rady Gminy Kłomnice z...

zmieniająca Uchwałę w sprawie  przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowo- rekreacyjnych "Moje Boisko - ORLIK 2012" w Rzerzęczycach