artykuł nr 21

Uchwała Nr 8/II/2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2018r.

artykuł nr 22

Uchwała Nr 7/II/2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie powołania Komisji Oświaty, Spraw Obywatelskich i Rozwoju Gminy.

artykuł nr 23

Uchwała Nr 6/II/2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie powołania Komisji Finansów, Mienia i Rolnictwa.

artykuł nr 24

Uchwała Nr 5/II/2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

artykuł nr 25

Uchwała Nr 4/II/2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.