artykuł nr 11

Uchwała Nr 18/III/2018 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmiany Statutu Gminy Kłomnice.

artykuł nr 12

Uchwała Nr 17/III/2018 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej i częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

artykuł nr 13

Uchwała Nr 16/III/2018 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: przekazania środków finansowych na dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komisariatu w Kłomnicach

artykuł nr 14

Uchwała Nr 15/III/2018 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok

artykuł nr 15

Uchwała Nr 14/III/2018 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok