artykuł nr 1

Uchwała Nr 28/IV/2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2018-2027.

artykuł nr 2

Uchwała Nr 27/IV/2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2018r.

artykuł nr 3

Uchwała Nr 26/IV/2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2019-2029.

artykuł nr 4

Uchwała Nr 25/IV/2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie Budżetu Gminy na 2019 rok

artykuł nr 5

Uchwała Nr 24/III/2018 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie dotacji przedmiotowej na rok 2019 dla Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach - samorządowego zakładu budżetowego.