artykuł nr 16

Decyzja Starosty Częstochowskiego z dnia 18.04.2018

 Treść w załączniku.

Załączniki:
Załącznik 529 KB
artykuł nr 17

Zawiadomienie Starosty Częstochowskiego z dnia...

w sprawie zebrania uczestników scalenia uczestników scalenia gruntów w obrębach ewidencyjnych Zawada, Zberezka, Śliwaków.

artykuł nr 18

Zawiadomienie Starosty Częstochowskiego z dnia...

z dnia 07.03.2018 w sprawie ustalenia własności działek

artykuł nr 19

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 5...

obwieszczenie o wyłozeniu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Kłomnice.