artykuł nr 1

Sprawozdanie finansowe rok 2017

Sprawozdanie w załączniku

artykuł nr 2

Sprawozdania budżetowe rok 2017

Sprawozdania w załączniku

artykuł nr 3

SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ...

dotyczące Referatu organizacyjnego