artykuł nr 1

SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ...

dotyczące Referatu organizacyjnego