artykuł nr 16

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony...

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

artykuł nr 17

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w...

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kłomnice zarządzonych na dzień 23 kwietnia 2017 r.

artykuł nr 18

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr...

w sprawie rozpatrzenia odwołania od decyzji Straosty Częstochowskiego z dania 4 października 2016 roku nr 4/2016/ZRID

artykuł nr 19

Ogłoszenie Wójta Gminy w sprawie: zestawienia...

Ogłoszenie

artykuł nr 20

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony...

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 14 lutego 2017roku o znaku WOOŚ.4210.6.2017.RK1.1