artykuł nr 46

Zarządzenie nr 188/2017 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 46/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 16.04.2014r w sprawie udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000,00 euro

artykuł nr 47

Zarządzenie nr 187/2017 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz ustanowienia Regulaminu jej pracy.

artykuł nr 48

Zarządzenie nr 186/2017 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2017r

artykuł nr 49

Zarządzenie nr 185/2017 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2017r.

artykuł nr 50

Zarządzenie nr 184/2017 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Zdrowa, stanowiącej własność Gminy Kłomnice.