artykuł nr 21

Zarządzenie nr 213/2017 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2017r

artykuł nr 22

Zarządzenie nr 212/2017 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2017r

artykuł nr 23

Zarządzenie nr 211/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

artykuł nr 24

Zarządzenie nr 210/2017 Wójta Gminy Kłomnice z...

zmieniające w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Kłomnice

artykuł nr 25

Zarządzenie nr 209/2017 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie użyczenia części nieruchomości w miejscowości Karczewice na okres 7 lat.