artykuł nr 101

Zarządzenie nr 133/2017 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie ustalenia terminu składania oraz wzoru wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu rządowego pomocy uczniom w 2017 roku „Wyprawka szkolna”.

artykuł nr 102

Zarządzenie nr 132/2017 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości położonej w Michałowie.

artykuł nr 103

Zarządzenie nr 131/2017 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Garnku

artykuł nr 104

Zarządzenie nr 130/2017 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2017r

artykuł nr 105

Zarządzenie nr 129/2017 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 122/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 14.07.2017r w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Kłomnice oraz ustanowienia Regulaminu jej pracy.