artykuł nr 71

Zarządzenie nr 163/2017 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres do 3 lat.

artykuł nr 72

Zarządzenie nr 162/2017 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie : ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Kłomnice.

artykuł nr 73

Zarządzenie nr 161/2017 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2017r

artykuł nr 74

Zarządzenie nr 160/2017 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2017r.

artykuł nr 75

Zarządzenie nr 159/2017 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłomnice do 2022 roku