artykuł nr 61

Zarządzenie nr 173/2017 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w Gminie Kłomnice

artykuł nr 62

Zarządzenie nr 172/2017 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat oraz ustalenia stawki czynszu za dzierżawę.

artykuł nr 63

Zarządzenie nr 171/2017 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2017?2027

artykuł nr 64

Zarządzenie nr 170/2017 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2017r

artykuł nr 65

Zarządzenie nr 169/2017 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia