artykuł nr 56

Zarządzenie nr 178/2017 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie konsultacji projektu aktu prawa miejscowego

artykuł nr 57

Zarządzenie nr 177/2017 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2017r

artykuł nr 58

Zarządzenie nr 176/2017 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2017r.

artykuł nr 59

Zarządzenie nr 175/2017 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 158/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 20.09.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok

artykuł nr 60

Zarządzenie nr 174/2017 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 157/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 20.09.2017r w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2017r