artykuł nr 1

Zarządzenie nr 229/2017 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie powołania pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 228/2017 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie odwołania pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 227/2017 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 145/2010 z dnia 31.12.2010r. ze zm. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki rachunkowości) w Urzędzie Gminy Kłomnice

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 226/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

artykuł nr 5

Zarządzenie nr 196/A/2017 Wójta Gminy Kłomnice...

w sprawie: zasad rachunkowości, procedur zarządzania realizacją projektu, przechowywania i archiwizowania dokumentacji, kontroli finansowej w zakresie realizacji zadania pn. „Podstawowa sprawa – wiedza!”. Umowa z Województwem Śląskim Nr UDA-RPSL.11.01.04-24-02G2/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020