artykuł nr 1

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KŁOMNICE ZA I PÓŁROCZE...

Wójt Gminy Kłomnice działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy Kłomnice za I półrocze 2017r.

artykuł nr 2

Uchwała Nr 4200/VII/89/2017 z dnia 24 kwietnia...

w sprawie: opiniii o pronym przez Wójta Gminy Kłomnice sprawozdaniu z wykonania budźetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

artykuł nr 3

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KŁOMNICE ZA I KWARTAŁ...

Wójt Gminy Kłomnice działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy Kłomnice za I kwartał 2017r.

artykuł nr 4

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KŁOMNICE ZA 2016 ROK

Wójt Gminy Kłomnice działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy Kłomnice za 2016r.

artykuł nr 5

Uchwała Nr 186.XXIX.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie: Budżetu Gminy na 2017 rok