artykuł nr 11

Uchwała Nr 286.XXXVII.2017 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie aktualizacji podziału Gminy Kłomnice na stałe obwody głosowania.

artykuł nr 12

Uchwała Nr 285.XXXVII.2017 Rady Gminy Kłomnice z...

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Kłomnice.

artykuł nr 13

Uchwała Nr 284.XXXVII.2017 Rady Gminy Kłomnice z...

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w gminie Kłomnice

artykuł nr 14

Uchwała Nr 283.XXXVII.2017 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Konarach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Konarach.

artykuł nr 15

Uchwała Nr 282.XXXVII.2017 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzydlowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzydlowie.