artykuł nr 1

Uchwała Nr 296.XXXIX.2017 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie dotacji przedmiotowej na rok 2018 dla Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach – samorządowego zakładu budżetowego.

artykuł nr 2

Uchwała Nr 295.XXXIX.2017 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej.

artykuł nr 3

Uchwała Nr 294.XXXIX.2017 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmiany uchwały przekazania środków finansowych na dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komisariatu w Kłomnicach

artykuł nr 4

Uchwała Nr 293.XXXIX.2017 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2017-2027.

artykuł nr 5

Uchwała Nr 292.XXXIX.2017 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2017r.