artykuł nr 1

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu...

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Wspópracy za 2015 rok

artykuł nr 2

Roczny Program Współpracy Gminy Kłomnice z...

Uchwała Nr 87.XVI.2015