artykuł nr 1

Sprawozdanie budżetowe rok 2016

Sprawozdanie w załączniku

artykuł nr 2

Sprawozdanie finansowe rok 2016

Sprawozdanie w załączniku

artykuł nr 3

Wykonanie budżetu Gminy Kłomnice za II kwartały 2016 roku

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KŁOMNICE
ZA II KWARTAŁY 2016 ROKU
 
Wójt Gminy Kłomnice działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy Kłomnice za II kwartały 2016r.
 
Osiągnięto dochody w wysokości 24 364 731,40 zł  oraz zrealizowano wydatki w wysokości 20 499 801,85 zł. II kwartały 2016 roku zamknęły się nadwyżką w kwocie 3 864 929,55 zł. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji  na dzień 30.06.2016r. wyniosło 21 421 980,00 zł.

 

artykuł nr 4

Wykonanie budżetu Gminy Kłomnice za I kwartał...

Wójt Gminy Kłomnice działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy Kłomnice za I kwartał 2016r.