artykuł nr 11

Zawiadomienie Starosty Częstochowskiego z dnia 10...

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

artykuł nr 12

Zawiadomienie Starosty Częstochowskiego z dnia 3...

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

artykuł nr 13

Obwieszczenie Starosty Częstochowskiego z dnia 16...

o wydaniu w dniu 15.05.2015r. decyzji znak: OŚ.041.1.2016.III.1 o odmowie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki Warty w zakresie ich wykorzystania do celów enrgetycznych w małej elektrowni wodnej w Karczewicach

artykuł nr 14

Obwieszczenie Starosty Częstochowskiego z dnia 12...

o wydaniu w dniu 12.05.2016 decyzji stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego wydanego decyzją Starosty Częstochowskiego z dnia 09.02.2000 znak OS.R.IV.6223-4/2/2000 z terminem ważności do 31.12.2015

artykuł nr 15

Decyzja Starosty Częstochowskiego z dnia 12 maj...

stwierdzająca wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego wydanego decyzją Starosty Częstochowskiego z dnia 09.02.2000 znak OS.R.IV.6223-4/2/2000 z terminem ważności do 31.12.2015