artykuł nr 6

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn.2016-08-31

Informuję, że w związku ze stwierdzoną oczywistą omyłką pisarską w treści Zarządzenia Nr 136/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 roku, zarządzenie to zostało zmienione Zarządzeniem Nr 144/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku. Zmiana dotyczy korekty nazwy stanowiska, na które ogłoszony został nabór. Ponieważ błąd dotyczył wyłącznie określenia stanowiska, to wszystkie pozostałe warunki naboru pozostają bez zmian, a termin do składania ofert zostaje wydłużony do dnia 15 września 2016 roku. 

artykuł nr 7

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony...

powiadomienie o planowanej realizacji przedsięwzięcia pn.: „Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany”.

artykuł nr 8

Obwieszczenie Starosty Częstochowskiego z dnia 10...

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę drogi powiatowej na ciągu Kruszyna - Zdrowa - Kłomnice - DK-91"

artykuł nr 9

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony...

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

artykuł nr 10

Ogłoszenie Wójta Gminy w sprawie: zestawienia...

Ogłoszenie