artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice

w sprawie wszczęcia postępowania wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Rzerzęczyce ul. Witkowska, Bagnista, Polna, Malownicza oraz w miejscowości Witkowice ul. Leśna, Główna, gm. Kłomnice”.

artykuł nr 2

Obwieszczenie Starosty Częstochowskiego

Obwieszczenie Starosty Częstochowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. Wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych na ciągu Borowno-Witkowice-DK-91-Rzerzęczyce-Skrzydlów-Mokrzesz-DW786"

artykuł nr 3

Decyzja Starosty Częstochowskiego z dnia...

w sprawie wejścia w skład mienia gromadzkiego działek nr 2118, 2608, 2623, 2238, 1890 i 1875 położonych we wsi Garnek.

artykuł nr 4

Obwieszczenie Starosty Częstochowskiego z dnia...

o wydaniu decyzji nr 4/2016/ZDRID z dnia 4.10.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn "Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę drogi powiatowej na ciągu Kruszyna - Zrdowa - Kłomnice - DK91

artykuł nr 5

Decyzja Starosty Częstochowskiego z dnia 15...

w sprawie działki nr 181 km.1 połozonej we wsi Śliwaków