artykuł nr 41

Zarządzenie nr 157/2016 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: wydzierżawienia gruntu pod istniejącymi kioskami "RUCH" w Kłomnicach.

artykuł nr 42

Zarządzenie nr 156/2016 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w planie finansowym na 2016r.

artykuł nr 43

Zarządzenie nr 155/2016 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w planie finansowym na 2016r.

artykuł nr 44

Zarządzenie nr 154/2016 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2016r.

artykuł nr 45

Zarządzenie nr 153/2016 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.