artykuł nr 26

Zarządzenie nr 172/2016 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.

artykuł nr 27

Zarządzenie nr 171/2016 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kłomnice

artykuł nr 28

Zarządzenie nr 170/2016 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: projektu budżetu Gminy Kłomnice na 2017 rok

artykuł nr 29

Zarządzenie nr 169/2016 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016r

artykuł nr 30

Zarządzenie nr 168/2016 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2016r.