artykuł nr 16

Zarządzenie nr 182/2016 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I pisemnych przetargów nieograniczonych na wydzierżawienie powierzchni pod istniejącymi kioskami ,,RUCH" w Kłomnicach.

artykuł nr 17

Zarządzenie nr 181/2016 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016r

artykuł nr 18

Zarządzenie nr 180/2016 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2016r.

artykuł nr 19

Zarządzenie nr 179/2016 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016r

artykuł nr 20

Zarządzenie nr 178/2016 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w Rzerzęczycach.