artykuł nr 61

Zarządzenie nr 137/2016 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w Zawadzie.

artykuł nr 62

Zarządzenie nr 136/2016 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne urzędnicze samodzielne stanowisko pracy inspektor d/s gospodarki mieszkaniowej i obrotu ziemią w Urzędzie Gminy Kłomnice

artykuł nr 63

Zarządzenie nr 135/2016 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Rzerzęczycach.

artykuł nr 64

Zarządzenie nr 134/2016 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice nr 100/2013 z dnia 03.09.2013 r.

artykuł nr 65

Zarządzenie nr 133/2016 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola w Rzerzęczycach