artykuł nr 51

Zarządzenie nr 147/2016 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie ustalenia terminu składania oraz wzoru wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu rządowego pomocy uczniom w 2016 roku „Wyprawka szkolna”.

artykuł nr 52

Zarządzenie nr 146/2016 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: wynajmu lokalu od Gminnej Spółdzielni ,,Samopomoc Chłopska” w Kłomnicach, na potrzeby sołectwa Adamów.

artykuł nr 53

Zarządzenie nr 145/2016 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Rzerzęczycach

artykuł nr 54

Zarządzenie nr 144/2016 Wójta Gminy Kłomnice z...

zmieniające zarządzenie Nr 136/2016

artykuł nr 55

Zarządzenie nr 143/2016 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w planie finansowym na 2016r.