artykuł nr 1

Zarządzenie nr 197/2016 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2016–2027

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 196/2016 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania komisji inwetaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji kasy oraz druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Kłomnice

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 195/2016 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 145/2010 z dnia 31.12.2010r. ze zm. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Kłomnice

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 194/2016 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016r

artykuł nr 5

Zarządzenie nr 193/2016 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2016r.