artykuł nr 61

Uchwała Nr 139.XXIV.2016 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłomnice

artykuł nr 62

Uchwała Nr 138.XXIV.2016 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

artykuł nr 63

Uchwała Nr 137.XXIV.2016 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: dotacji przedmiotowej na rok 2016 dla Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach – samorządowego zakładu budżetowego.

artykuł nr 64

Uchwała Nr 136.XXIV.2016 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 128.XXII.2016 z dnia 31.03.2016r w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłomnice, położonej w Kłomnicach przy ul. Strażackiej 18A.

artykuł nr 65

Uchwała Nr 135.XXIII.2016 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Aktywności Lokalnej dla mieszkańców Miejscowości Zawada na lata 2016 – 2017