artykuł nr 1

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KŁOMNICE ZA III KWARTAŁY 2016 ROKU

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KŁOMNICE

ZA III KWARTAŁY 2016 ROKU
 
Wójt Gminy Kłomnice działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy Kłomnice za III kwartały 2016r.
 
Osiągnięto dochody w wysokości 34 123 687,98 zł  oraz zrealizowano wydatki w wysokości 31 641 246,16 zł. III kwartały 2016 roku zamknęły się nadwyżką w kwocie 2 482 441,82 zł. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji  na dzień 30.09.2016r. wyniosło 21 023 426,00 zł.