artykuł nr 1

Wykonanie budżetu Gminy Kłomnice za IV kwartały...

Wójt Gminy Kłomnice działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy Kłomnice za IV kwartały 2015r.

artykuł nr 2

Wykonanie budżetu Gminy Kłomnice za III...

Wójt Gminy Kłomnice działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 ) podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy Kłomnice za III kwartały 2015r.

artykuł nr 3

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za III kwartał 2015 roku

artykuł nr 4

Uchwała Nr 4200/162/VI/2015 z dnia 8 września...

w sprawie: opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Kłomnice informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.

artykuł nr 5

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za I kwartał 2015 roku