artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn....

obwieszczenie w sprawie podjęcia zawieszonego postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wymianie 2 szt. elektrowni waitrowych o mocy 100 kW i 250 kW na elektrownie wiatrowe szt. 2 o mocy po 500 kW każda i wysokości wieży 65 m na istniejących funadamentach, nr ewid. terenu nieruchomości 2923 oraz 2924/2, obręb Skrzydlów, gmina Kłomnice.

artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn....

obwieszczenie o mozliwości zapoznania się z aktami sprawy dot. przedsięwzięcia polegającego na wymianie 2 szt. elektrowni waitrowych o mocy 100 kW i 250 kW na elektrownie wiatrowe szt. 2 o mocy po 500 kW każda i wysokości wieży 65 m na istniejących funadamentach, nr ewid. terenu nieruchomości 2923 oraz 2924/2, obręb Skrzydlów, gmina Kłomnice.

artykuł nr 3

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w...

.

artykuł nr 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn....

budowa oświetlenia ulicznego w msc. Huby.

artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn....

przebudowa sieci elektroen. w msc. Zberezka