artykuł nr 26

Zarządzenie nr 220/2015 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: projektu budżetu Gminy Kłomnice na 2016 rok

artykuł nr 27

Zarządzenie nr 219/2015 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: nabycia udziałów w nieruchomościach położonych w Zawadzie i Śliwakowie.

artykuł nr 28

Zarządzenie nr 218/2015 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: wydzierżawienia części działki w miejscowości Rzeki Małe.

artykuł nr 29

Zarządzenie nr 217/2015 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla nauczyciela pełniącego obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół w Skrzydlowie

artykuł nr 30

Zarządzenie nr 216/2015 Wójta Gminy Kłomnice z...

zmieniające w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kłomnice