artykuł nr 16

Zarządzenie nr 230/2015 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2015r.

artykuł nr 17

Zarządzenie nr 229/2015 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w planie finansowym na 2015r.

artykuł nr 18

Zarządzenie nr 228/2015 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: przeprowadzenia okresowego spisu z natury środków trwałych

artykuł nr 19

Zarządzenie nr 227/2015 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: ogłoszenia czwartego przetargu i obniżenia ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości będącej własnością gminy.

artykuł nr 20

Zarządzenie nr 226/2015 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w planie finansowym na 2015r.