artykuł nr 76

Zarządzenie nr 170/2015 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych.

artykuł nr 77

Zarządzenie nr 169/2015 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorów placówek oświatowych.

artykuł nr 78

Zarządzenie nr 168/2015 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w planie finansowym na 2015r.

artykuł nr 79

Zarządzenie nr 167/2015 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2015r.

artykuł nr 80

Zarządzenie nr 166/2015 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: użyczenia na czas oznaczony pomieszczeń w budynku w miejscowości Garnek ul. Główna 9.