artykuł nr 61

Zarządzenie nr 185/2015 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu Obrony Cywilnej.

artykuł nr 62

Zarządzenie nr 184/2015 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie powołania zespołu powypadkowego, w celu przeprowadzenia dochodzenia powypadkowego na okoliczność wypadku strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzerzęczycach w dniu 13 września 2015 r.

artykuł nr 63

Zarządzenie nr 183/2015 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie powołania zespołu powypadkowego, w celu przeprowadzenia dochodzenia powypadkowego na okoliczność wypadku strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzerzęczycach w dniu 13 września 2015 r.

artykuł nr 64

Zarządzenie nr 182/2015 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w planie finansowym na 2015r.

artykuł nr 65

Zarządzenie nr 181/2015 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: ogłoszenia trzeciego przetargu i obniżenia ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości będącej własnością gminy.