artykuł nr 56

Zarządzenie nr 190/2015 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2015r.

artykuł nr 57

Zarządzenie nr 189/2015 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: wydzierżawienia działki pod ustawienie cyrku.

artykuł nr 58

Zarządzenie nr 188/2015 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki

artykuł nr 59

Zarządzenie nr 187/2015 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: upoważnienia do prowadzenia czynności związanych z przekazywaniem informacji o wyborach osobom niepełnosprawnym oraz czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym, w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

artykuł nr 60

Zarządzenie nr 186/2015 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: wydzierżawienia do lat 3 części nieruchomości gminnej w Kłomnicach.